למכונות לייזר

 • צילרים
 • וונטות
 • אופטיקה לכל סוגי המכונות – עדשות, מראות
 • פלטות חיתוך (כוורות בכל הגדלים)
 • מסילות הנעה
 • מערכות התראה נגד שרפות
 • שולחן וואקום

מערכות סינון אוויר

לפלוטרים

 • סכינים לפלוטרים
 • מחזיקי סכינים
 • מתקן איסוף לויניל

ל-CNC

 • כרסומות לCNC-
 • מתקן קרור לסכינים
 • משאבות וואקום
 • מנועי כירסום
 • בקרים
 • דרייוורים
 • מנועי הנעה
 • תוכנות עיבוד

כללי

 • תוכנות
 • מייצב מתח

קומפרסורים שקטים במידות ובעוצמות שונות